Giải pháp hệ thống điều khiển đa quy trình NC60A + Lambda 3S Hệ thống máy tính điều khiển CNC NC60A (CNC Controller PC System NC60A) CNC Controller PC System NC60A là máy chủ điều khiển không những hỗ trợ đa trục và đa kênh, giao tiếp nối tiếp và tự kiểm tra và sửa chữa đĩa dữ liệu, mà còn hỗ trợ mã hóa mạng và đăng ký trực tuyến. Trong khi đó, các cổng I / O của nó có thể mở rộng và giao diện trục chính… Chi tiết »